CHRONIK

2013

09.12. - Offiziell Grënnung vum Chouer

13.12. - Participatioun um „Knock-Knock“- künstlereschen Adventskalenner Stad Lëtzebuerg

2014

22.06. - Te Deum zu Colmer-Bierg, an Zesummenaarbecht mat der Chorale Ste Cécile Colmer-Bierg

2015

11.01. - Neijoers-Concert, Thema Filmmusek, an Zesummenaarbecht mat der Harmonie Orania Colmer-Bierg
06.06. Hochzäitsmass zu Bettenduerf

22.06. - Te Deum zu Colmer-Bierg, an Zesummenaarbecht mat der Chorale Ste Cécile Colmer-Bierg

30.08. - Kiermesmass zu Buerschent

12.09. - Hochzäitsmass zu Todler

10.10. - Mass fir d’Feierlechkeete vun der Amicale des Anciens Gardistes vun der Cour Grand-Ducale, an Zesummenaarbecht mat der Chorale Ste Cécile Colmer-Bierg

14.11. - Concert „Le Chant des Saisons“  zu Viichten, an Zesummenaarbecht mat de Choralë vu Colmer-Bierg a Viichten an dem Orchester Estro Armonico

15.11. - Concert „Le Chant des Saisons“ zu Colmer-Bierg

2016

23.04. - Lëtzebuerger Owend am Hotel Bel-Air zu Iechternach

11.06. - Hochzäitsmass zu Noumer

22.06. - Te Deum zu Colmer-Bierg, an Zesummenaarbecht mat der Chorale Ste Cécile Colmer-Bierg

22.07. - Séance académique Reitstall a Millen zu Noumer

19.11. - Séance académique zu Cruuchten

17.12. - Chrëschtconcert zu Noumer, an Zesummenaarbecht mat de Museksfrënn Gemeng Noumer, op Invitatioun vun der Kulturkommissioun Gemeng Noumer